Parazita országok rangsorolása


parazita országok rangsorolása mik a paraziták típusai

A rendelet előírja a tagállamok számára különösen a szakmai függetlenség, a pártatlanság, a tárgyilagosság, a megbízhatóság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és a költséghatékonyság elvének, valamint az említett rendeletben meghatározott minőségértékelési szempontoknak való megfelelést.

Minden egyes kísérleti projekt megkezdése előtt a Bizottságnak Eurostat uniós szinten felül kell vizsgálnia a releváns közigazgatási forrásokat, és meg kell vizsgálnia, hogy a szükséges statisztikák alapulhatnak-e ezeken a forrásokon.

Előnyben kell részesíteni az első tartózkodási engedély iránti kérelmek és az első tartózkodási engedély iránti elutasított kérelmek számának vizsgálatát. Parazita országok rangsorolása Bizottságnak Eurostat a tagállamokkal szoros együttműködésben értékelnie kell az említett kísérleti projektek eredményeit, és azokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

parazita országok rangsorolása paraziták a férgek belében

Csak akkor kell fontolóra venni új adatgyűjtések bevezetését a tagállamokban, ha a kísérleti projektek eredményeinek értékelése pozitív. Ennek az értékelésnek magában kell foglalnia az interoperabilitási koncepció uniós szintű megvalósítását is annak érdekében, hogy igényeiknek és jogosultságaiknak megfelelően több szervezet is felhasználhassa ugyanazokat az adatokat.

parazita országok rangsorolása paraziták ezüst

Ilyen jelentős kiigazítások mindenekelőtt abból adódhatnak, hogy javítani kell az időszerűséget, ki kell igazítani az adatgyűjtési módszerek— többek között a közigazgatási forrásokhoz való hozzáférés — kialakítását, illetve hogy új eszközöket kell kifejleszteni az adatok előállítására. A Bizottságnak — az Európai Parlament és a Tanács részére történő jelentéstétel céljából — részletesen meg kell vizsgálnia az említett rendelet alapján összeállított statisztikákat, valamint azok minőségét és időben történő rendelkezésre bocsátását.

parazita országok rangsorolása férgek paraziták hogyan fertőződnek meg

A Bizottságnak Eurostat szoros konzultációt kell folytatnia a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó adatok gyűjtésében részt vevő összes féllel, valamint az említett statisztikák fő felhasználóival.

Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.